Ανακοινώσεις

28 Σεπτεμβρίου 2023

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

28 Σεπτεμβρίου 2023

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

28 Σεπτεμβρίου 2023

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

4 Σεπτεμβρίου 2023

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC- ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19 Ιουλίου 2023

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

27 Απριλίου 2023

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 100

26 Απριλίου 2023

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2023

18 Απριλίου 2023

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

23 Ιανουαρίου 2023

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (CPLPB2)

23 Δεκεμβρίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

20 Οκτωβρίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

28 Σεπτεμβρίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡ. 28.09.2022

28 Σεπτεμβρίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

28 Σεπτεμβρίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

28 Σεπτεμβρίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

5 Σεπτεμβρίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC- ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26 Ιουλίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC-ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

26 Ιουλίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC»,ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.»

22 Ιουλίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

19 Ιουλίου 2022

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ